Zameranie a vízia

Naše obalové riešenia realizujeme najmä v nadnárodných spoločnostiach, ktoré pôsobia v nasledovných odvetviach:

  • welness
  • automobilový priemysel
  • strojársky priemysel
  • elektrotechnický priemysel
  • obalový priemysel

Medzi hlavné priority pre trvalo udržateľný rast spoločnosti patrí:

  • postupný prienik do segmentu veľkých a nadnárodných spoločností s potenciálom využívania obalových služieb a obalového servisu;
  • schopnosť zabezpečiť "Just in Time" dodávky pre zazmluvnené nadnárodné spoločnosti;
  • budovanie značky KARTEX–VL ako výrobcu veľkých prepravných obalov s kompletným obalovým servisom;
  • budovanie firemnej kultúry;
  • rozvoj vzdelávania zamestnancov a výchova budúcich zamestnancov cez spoluprácu so strednými a vysokými školami.

Vízia a plány do budúcnosti

Strategickým zámerom spoločnosti KARTEX–VL, s.r.o. je poskytnúť svojim klientom komplexné obalové riešenia s kompletným obalovým servisom s víziou byť popredným výrobcom veľkých prepravných obalov.