Optimalizácia balenia

Obal je súčasťou výrobku, ktorý má za úlohu výrobok nielen chrániť, ale taktiež prispieť k jeho predajnému úspechu. Firma KARTEX-VL, s.r.o. preto kladie dôraz aj na optimalizáciu balenia.

V súlade s našou filozofiou komplexnosti obalových riešení poskytujeme poradenský servis od začiatku až po realizáciu, a to aj v prípade, že odberateľ nemá konkrétnu predstavu o obale. Okrem výberu z katalógu štandardizovaných obalov FEFCO sme pripravení ponúknuť a zabezpečiť vývoj obalu individuálne.

Predpokladom pre zodpovedajúce a očakávané vlastnosti navrhnutého obalu je zohľadnenie dôležitých parametrov konštrukcie obalu - hmotnosť, rozmery a krehkosť baleného tovaru, spôsob jeho prepravy a pod. Následne po konzultácii zhotovíme vzorové obaly pre reálnu predstavu odberateľa o celom komplete obalu.