Certifikáty

V súlade s potrebou kvalitatívne rásť s našimi odberateľmi sme koncom roka 2012 implementovali integrovaný manažérsky systém

  • STN EN ISO 9001 systém manažérstva kvality
  • STN EN ISO 14001 systém environmentálneho manažérstva
  • a STN OHSAS 18001 systém manažérstva BOZP