SLUŽBY

  • Našou misiou sú „Komplexné obalové riešenia s kompletným obalovým servisom“.
    Preto ponuka služieb musí byť na takej úrovni, aby proces tvorby, výroby a dodávok obalov bol pre odberateľa čo najvýhodnejší.