Obaly z dreva

  • Štandardne dokážeme realizovať náročné obalové riešenia z vlnitej lepenky v kombinácii s inými obalovými materiálmi, najmä s obalovým drevom. V súvislosti s drevom chceme zvýrazniť väzbu na ďalšiu našu firmu EURY-PACK System s.r.o., ktorá vyrába drevoobaly. V symbióze našich dvoch firiem pôsobiacich v obalovom priemysle tak dokážeme komplexne reagovať na potreby našich odberateľov.
  • sériová výroba karton-boxov resp. obalov v kombinácii vlnitá lepenka - paleta/obalový drevený komponent/penový komponent