O nás

 
 •  
 •  
 • Firma KARTEX-VL, s.r.o. pôsobí na trhu výroby papierových obalov od roku 2001. S výrobou prepravných a spotrebiteľských obalov má viac než 10-ročné skúsenosti, ktoré sa prejavujú jednak v kvalite jej výrobkov, ako aj v technickom riešení obalov podľa potrieb odberateľa.
 • Sídlom firmy je mesto Fiľakovo, 15 km od mesta Lučenec, južná časť stredného Slovenska.

 • Výroba sa realizuje v 2 prevádzkach:

 • - Prevádzka „Fiľakovo“ (rozloha cca 1,5 ha), kde vyrábame najmä menšie formáty obalov a štandardizovanú kartonáž v malých a stredných sériach;
  - Prevádzka „Buzitka“ (areál bývalého poľnohospodárskeho SOU medzi obcami Buzitka-Prša o rozlohe cca 7,0 ha), kde sa sústreďujeme na veľkoformátové a neštandardné formáty obalov a na stredné a veľké série obalov;
 • Hlavným spracovávaným materiálom vo firme KARTEX-VL s.r.o. je vlnitá lepenka. Spracovávame trojvrstvovú (3VL), päťvrstvovú (5VL), sedemvrstvovú (7VL) a mikrovlnnú lepenku s možnosťou potlače až v 3 farbách.
 • Štandardne dokážeme realizovať náročné obalové riešenia z vlnitej lepenky v kombinácii s inými obalovými materiálmi, najmä s obalovým drevom. V súvislosti s drevom chceme zvýrazniť väzbu na ďalšiu našu firmu EURY-PACK System s.r.o., ktorá vyrába drevoobaly. V symbióze našich dvoch firiem pôsobiacich v obalovom priemysle tak dokážeme komplexne reagovať na potreby našich odberateľov.
 
 • Personálne zabezpečenie

 • Vďaka vysokej mechanizácii a automatizácii výrobných procesov dosahujeme značnú pridanú hodnotu s pomerne malým počtom zamestnaných pracovníkov (priemerný stav 30 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere).
 • Sklady / Skladové priestory

 • Skladové priestory sú v 3 areáloch:
  Areál „Fiľakovo“ (s disponibilnou skladovacou plochou cca 2.000 m2)
  Areál „Buzitka-Prša“ (aktuálne s disponibilnou skladovacou plochou cca 1.500 m2) s možnosťou podstatného rozširovania skladovacích kapacít
  Areál „Malý Krtíš“ (cca 800 m2 skladovacej plochy) Just-in-Time pre existujúceho odberateľa